TOVÁBB A TARTALOMRA

JOGI NYILATKOZAT

P AUTOMOBIL IMPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

P AUTOMOBIL IMPORT Korlátolt Felelősségű Társaság

1194 Budapest,

André Citroen utca 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-263904

Céget nyilvántartó cégbíróság:

Fővárosi Törvényszék mint cégbíróság

A weboldalak használata

Kérjük, hogy a PEUGEOT weboldalak – a továbbiakban PEUGEOT weboldalak – használata előtt olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket! Felhívjuk figyelmét arra, hogy a PEUGEOT weboldalak használatával ezeket a felhasználási feltételeket a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A PEUGEOT magyarországi forgalmazója, a PEUGEOT weboldalak működtetését koordináló P AUTOMOBIL IMPORT Kft., valamint a PEUGEOT weboldalak  technikai fejlesztését végző Wildom Kft. (együttesen: a PEUGEOT weboldalakat működtető cégek) a  PEUGEOT weboldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezik a felhasználók számára, azzal a feltétellel, hogy a felhasználók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.

 

A PEUGEOT weboldalakon található anyagokat a felhasználók nem jogosultak módosítani, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen felhasználási feltételek értelmében a PEUGEOT weboldalakon található anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón való bármilyen célú felhasználása tilos.

 

A PEUGEOT weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, és polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

Felhívjuk a PEUGEOT weboldalak használóinak figyelmét arra, hogy a PEUGEOT weboldalakon feltüntetett valamennyi információ tájékoztató jellegű, kötelező hatállyal nem bíró információnak minősül, így konkrét ajánlatkérés esetén szíveskedjenek felkeresni a Hivatalos PEUGEOT Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat valamelyik tagját. Tájékoztatjuk továbbá a weboldalak felhasználóit, hogy a Hivatalos PEUGEOT Márkakereskedés, Alkatrész Forgalmazó, illetve Márkaszerviz által tett nyilatkozatok a P AUTOMOBIL IMPORT Kft.-re nézve nem keletkeztetnek kötelezettséget tekintettel arra, hogy a Hivatalos PEUGEOT Márkakereskedések, Alkatrész Forgalmazók, illetve Márkaszervizek kizárólag a saját nevükben jogosultak eljárni, így semmilyen esetben sem tekinthetők a P AUTOMOBIL IMPORT Kft. képviselőjének, ügynökének, vagy megbízottjának.

 

A PEUGEOT weboldalakon található információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak. A PEUGEOT weboldalakat működtető cégek nem vállalnak felelősséget a PEUGEOT weboldalakon közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy aktualitásáért. A PEUGEOT weboldalakon megjelölt árak tájékoztató jellegűek és nem kötik a PEUGEOT weboldalakat működtető cégeket.

A szoftverek használata

Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

Személyes adatok

A www.peugeot.hu honlap anélkül is használható, hogy a látogató bármilyen módon felfedné kilétét vagy bármilyen személyes adatát meg kellene adnia. Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás A PEUGEOT weboldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a PEUGEOT Hungária Kft. által üzemeltetett PEUGEOT weboldalakat el fogja hagyni. A PEUGEOT weboldalakat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjukban, azokat ellenőrizni nem tudják, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a PEUGEOT weboldalakat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak felelősséget. A PEUGEOT weboldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A felelősség korlátozása

A PEUGEOT weboldalakat működtető cégek és a PEUGEOT weboldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a PEUGEOT weboldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

Vegyes rendelkezések

A PEUGEOT weboldalakat működtető cégek jogosultak a jelen felhasználási feltételek tartalmát bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön által jelenlegi formában megismert felhasználási feltételek bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így tanácsoljuk, hogy a felhasználási feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.