TOVÁBB A TARTALOMRA
Általános feltételek

FINANSZÍROZÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Peugeot vous propose différentes solutions de financement pour votre véhicule professionnel.

Découvrez la location longue durée, le crédit-bail ainsi que le crédit classique.

ÁLTALÁNOS FELTÉTLEKEK

Kiknek ajánljuk termékeinket?

 • 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy (23 év alatt kezes szükséges).
 • Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó vagy más szervezet.

 

Milyen járműveket finanszírozunk?

 • Minden új Peugeot személy- és kishaszongépjárművet
 • Bármely olyan használt személygépjárművet, amely eleget tesz az alábbi feltételeknek:
  • Érvényes, terheletlen forgalmi engedéllyel, ill. törzskönyvvel rendelkezik.
  • A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 év, a kishaszongépjárműé 14 év lehet.
  • A futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18, kishaszongépjárművek esetén pedig a 15 évet.

 

Mit kínálunk Önnek?

 • Kedvező kamatozású pénzügyi lízing konstrukciók forint alapon új és használt személy- és kishaszongépjárművekre 
 • Széles futamidő választék 
 • Beépített CASCO biztosítási termékválaszték 
 • Finanszírozás CASCO biztosítással vagy anélkül

Választható finanszírozási konstrukciók:

 • Természetes személyek: zártvégű pénzügyi lízing.
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • A pénzügyi lízingek esetében a futamidő végéig a Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában marad a finanszírozott eszköz
 • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz a futamidő végéig szinténa Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában lesz, azonban a futamidő végén a Lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat.
  • maradványértéken megvásárolhatja, így a tulajdonába kerül az eszköz
  • megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően a tulajdonjogot megszerezheti; vagy
  • visszaadja a Finanszírozónak a lízingelt eszközt.

 

Saját erő:

 • Zártvégű pénzügy lízingnél a saját erő a bruttó vételár 20%-ától,
 • Nyíltvégű pénzügyi lízingnél a saját erő a nettó vételár + a REG adó 20%-ától

Nyíltvégű pénzügyi lízingnél a nettó maradványérték százaléka a futamidő és a bruttó vételár függvényében:

Futamidő (hónapban)

Bruttó vételár

6 m Ft alatt

6 m Ft-tól

min.

max.

min.

max.

12-23

30%

50%

30%

40%

24-35

25%

40%

20%

30%

36-47

20%

30%

15%

20%

48-59

15%

25%

10%

15%

60-71

10%

20%

10%

10%

72-83

10%

10%

5%

5%

84-96

5%

5%

5%

5%

Nettó maradványérték = (a nettó vételár + a REG adó) x a finanszírozni kívánt gépjármű bruttó vételára és a futamidő alapján választott maradványérték százalékkal 

 

Kamatozás módja:

 • változó kamatozás
 • fix kamatozás

 

Futamidő:

 • Természetes személyek esetén 12 – 84 hónap
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a maximális futamidő 96 hónap

 

Finanszírozás devizaneme

 • Magyar forint

 

A finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. (www.merkantil.hu) honlapján vagy székhelyén (1051 Budapest, József Attila utca 8.)..

 

A finanszírozás igénybevételének egyéb feltételei

A szerződés futamideje alatt a gépjárműre teljes körű casco biztosítás fenntartása szükséges. Kivételt képeznek ez alól a casco mentes konstrukciók.

 

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
 • Beépített casco-s konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,
 • Casco-mentes konstrukció : az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Hitelbiztosítéki nyilvántartás:

A finanszírozási szerződés megkötésekor a Finanszírozónak be kell jegyeznie többek között a lízingbeadás tényét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY) rendszerébe. Ehhez a bejegyzéshez az Ügyfél részéről érvényes HBNY-be történő regisztráció szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez szükséges személyes azonosítást – az Ügyfél költségére – közjegyző előtt kell megtenni. Az Ügyfélnek a regisztrált adatait tartalmazó Azonossági nyilatkozatot és a közjegyzői Tanúsítványt a folyósításig meg kell küldenie a Finanszírozó részére.

 

 

A HITELMINŐSÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 

 

MAGÁNSZEMÉLYEK

Alap dokumentumok:

 • Személy azonosító igazolvány
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Gépjárművezetői engedély
 • Adó és TAJ kártya
 • Munkáltatói jövedelemigazolás vagy
 • a legutóbbi két hónapra vonatkozó bankszámla kivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását, vagy
 • a legutóbbi adóévre vonatkozó NAV által kibocsátott jövedelemigazolás

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

Alapdokumentumok:

 • magánszemélyeknél szükséges iratok
 • vállalkozói igazolvány vagy NAV által kibocsátott adószámmal ellátott nyilvántartásba vételt igazoló okirat
 • 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonat

 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Alap dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • aláírási címpéldány a szerződés aláíróktól
 • az eljárni jogosult személy személyi okmányai
 • 30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonat
 • előző évi mérleg és eredménykimutatás
 • Tudnivalók a megfontolt döntéshez

Javasoljuk természetes személy ügyfeleknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is.

 

A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell).