peugeot_casco

MT KÍNÁL A PEUGEOT TAXI CASCO+?*

A taxiként biztosított járművek esetén megtérítjük a Fővárosi Önkormányzat által kiadott új budapesti taxi rendeletben (31/2013.(IV.18.) Főv. Kgy.) kötelezően előírt sárga színű járműborító fólia biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő indokolt cseréjének költségét,  amennyiben a járműre a rendelet kötelezően vonatkozik, a fóliázás a káresemény időpontjában megfelelt a rendelet előírásainak, és a fóliázott elem oly mértékben sérül/károsodik, hogy javítása technológiailag nem lehetséges a fólia eltávolítása és újrafelvitele nélkül, illetve abban az esetben, ha az adott fóliázott elem javítása nem lehetséges, és így új elem beszerelése szükséges. Csak egy átlagos fóliatípus, valamint átlagosan alkalmazott felviteli technológia költségeinek megtérítésére van lehetőség.

A biztosítás nem terjed ki a gépjármű taxiként történő működtetéséhez szükséges olyan  alkatrészekre, melyek szerkezetileg nem kapcsolódnak integráltan a gépjárműhöz, így pl. a taxiórára, a POS-terminálra, taxis URH-rádióra stb.

A gépjármű töréskára során megsérült, a rendeletben meghatározott, megvilágított, nem javítható szabadjelző készülékre, illetve a javítási költségének megtérítésére terjed ki a  szolgáltatás. Az esetleges védjegyoltalommal kapcsolatos többletköltségekre a biztosítás nem terjed ki.

A biztosítás akkor terjed ki a rendeletben előírt egyéb matricákra és fóliákra, amennyiben azok a hordozóelem sérülésének, illetve javítás közbeni cseréjének következtében sérültek vagy eltávolításra kerültek a hordozóelemmel együtt.

A biztosítás ily módon kiterjedhet a:

             - taxipepita sávra az oldal ablakok alatt; - tarifatájékoztató matricára, a jobb oldali hátsó ajtóra ragasztva; - taxiengedélyszám-matricára, a jobb első ajtóra ragasztva;

             - sikeres járműminősítő vizsgálatot követően a közlekedésszervező által biztosított minősített budapesti taximatricára, a bal első ajtóra ragasztva;

             - „használható bankkártyák” matricára, a jobb oldali hátsó ajtó kisméretű ablakára ragasztva.

A biztosítás akkor terjed ki a fent megnevezett fóliákra, matricákra és a szabadjelző készülékre, amennyiben azok a biztosítási esemény időpontjában igazolhatóan a gépjárművön voltak.

MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A PEUGEOT TAXI CASCO+?*

 Tudjuk, hogy a mobilitás fontos az Ön számára; ezért casco kár esetén csereautót biztosítunk a javítás idejére, legfeljebb 6 napos időtartamra (maximum bruttó 6 000 Ft/nap értékben), hogy Ön kényelmesen folytatni tudja megszokott napi életvitelét.

Peugeot Taxi Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adunk töréskár esetén az önrészéből.

 Ha szélvédőjét cserélni szükséges biztosítási eseményből eredően, akkor gyári üveg esetén nem alkalmazunk önrészesedést az első évben.

Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha autójával vétlenül szenved balesetet, akkor az Allianz felméri a kárt és a GFB feltételei szerint – így önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától.

Ha a forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák az autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totálkár), akkor – az új gépjármű megvásárlásakor kiállított  kiskereskedelmi számla bemutatása alapján – az önrész levonásával az első 6 hónapban a számla értékének 100%-a, a második 6 hónapban pedig a 90%-a a szolgáltatás alapja.

 • Akár 6 év avulásmentességet biztosítunk gépjárműve számára a Casco kárban először sérült karosszéria elemek cseréjének esetén (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja).

Megemeltük a javíthatóság határát, így akár az autó kárkori értékének 100%-áig javítható marad az autó.

A Peugeot Taxi Casco+ 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt gépjárműmentési és szállítási költségeket, valamint a lopáskár-megelőzési célú tárolás költségét is.

A Peugeot Casco Call Center minden, a biztosítással kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad.

Vállaljuk, hogy a megkötött casco biztosításának díja és a szerződésben foglalt szolgáltatások köre 5 évig nem változik, ha szerződéskor meghatározott - a biztosítás díját befolyásoló adatokban - nem történik változás.

MIRE TERJED KI A PEUGEOT TAXI CASCO+?*

töréskárra (rongálásra, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre);

lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár  megelőzési költségeire és rabláskárra);

elemi károkra ( pl. jégverés, viharkárok).

TÖBB JÁRMŰRE IS SZERETNÉ KITERJESZTENI A PEUGEOT TAXI CASCO+ BIZTOSÍTÁST?
Egyedi ajánlatunkért forduljon márkakereskedőinkhez!

A Peugeot Taxi Casco+ partnere az Allianz Hungária Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312
Fax: 06 88 620 314
Központi ügyfélszolgálat:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
e-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu

* A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételeket az Általános Szerződési Feltételeket, az Általános Szerződési Feltételek kiegészítése, valamint a Különleges Feltételek tartalmazzák. További információért, illetve szerződéskötéssel kapcsolatban kérjük keresse fel márkakereskedőinket vagy érdeklődjön a Peugeot Casco + telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az alábbi elérhetőségeken:

A Peugeot Casco+ partnere az Allianz Hungária Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312
Fax: 06 88 620 314
Központi ügyfélszolgálat:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
e-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu

Az ajánlat 2019.  január 2-től visszavonásig érvényes.