Peugeot_Casco

Mi mindent kell mérlegelnie, amikor cége számára gépjárművet vásárol!

A Peugeot márka számol azzal is, hogy a választott gépjármű fenntartási és karbantartási költségei  vállalkozóbarátok legyenek. Ne feledkezzünk meg azonban a gépjármű biztosításáról sem! Nem mindegy, hogy milyen biztosítást választ, milyen feltételekkel és milyen költségekkel!
A Peugeot Flotta Casco ajánlatát a vállalkozók igényei szerint fejlesztettük ki a megbízható és hazánkban piacvezető Allianz Biztosítóval együttműködésben. Most már nemcsak sokrétű karbantartási- és kiterjesztett garanciaszolgáltatások közül választhat, de egyedülálló előnyöket biztosító Peugeot Flotta Casco szerződés megkötésére is lehetőséget kínálunk.

MIRE TERJED KI A PEUGEOT FLOTTA CASCO?

töréskárra (beleértve a rongálást is),

lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, rabláskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra is)

elemi károkra (beleértve többek között a tűz-, jégverés- és robbanáskárokat is).

MILYEN PLUSZT NYÚJT A PEUGEOT FLOTTA CASCO A HAGYOMÁNYOS FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSOKHOZ KÉPEST?

100% javíthatóság – igényei szerint megemeljük a javíthatóság határát, így az autó kárkori értékének 100%-ig javítható!

Önrészmentes üvegkártérítés - a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított 1 évben.*

6 évig avulásmentességet biztosítsunk gépjárműve számára (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja). 100%-ban térítjük az ellopott vagy javíthatatlan (totálkár) gépjárműve értékét – az új gépjármű megvásárlásakor kiállított kiskereskedelmi számla értéke alapján – az első 6 hónapban, a második 6 hónapban pedig 90% a szolgáltatás alapja.**

Aktív kárrendezést nyújtunk! Azaz ha autójával véletlenül balesetet szenved, akkor az Allianz nemcsak felméri a kárt, hanem a casco feltételei szerint – az önrész levonása nélkül – javíttatja meg autóját, így Önnek nem kell tartania egy hosszasan elhúzódó ügyintézésiprocedúrától.***

A töréskár alap-önrészesedésből akár 50% kedvezményt is elérhet.****

A biztosító nem alkalmaz aránylagos térítést abban az esetben, ha a szerződő a díjszámítás alapjául a márkakereskedő által kiállított eladási számla szerinti értéket tünteti fel.*****

A Peugeot Flotta Casco call center várja hívását, hogy felmerült kérdéseire választ adjon.

MILYEN TOVÁBBI FEDEZETEKRE TERJESZTHETŐ KI A PEUGEOT FLOTTA CASCO  KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOKKAL?

életbiztosítás

kölcsöngépjármű-biztosítás

poggyászbiztosítás

kiterjesztett autómentési szállítási és tárolási szolgáltatás

casco területi hatály kiterjesztése biztosítás

MÁR 1 CÉGES PEUGEOT-RA IS MEGKÖTHETEM A MÁRKA CASCÓT?

Igen, erre az autóra a Peugeot Márka Casco feltételei lesznek érvényesek, de a Peugeot Flotta Casco szerződéscsomagot csak akkor tudja megkötni, ha legalább 5 céges autóval

rendelkezik, melyek közül legalább az egyik Peugeot és a többi gépjárműve esetén is vállalja, hogy az Allianz Biztosítóval Flotta Casco szerződést köt vagy ilyen biztosítással rendelkezik.

Kösse meg még ma Peugeot Casco + szerződését a Peugeot márkakereskedésekben vagy online, itt!

A Peugeot Flotta Casco partnere az Allianz Hungária Zrt.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312, fax: 06 88 620 314

Központi ügyfélszolgálat:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

E-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu

*A Flotta Casco különös feltételek 3. b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított egy évig önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító a töréskár-biztosítási feltételek 3. c) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költségét minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.
**A biztosító a Flotta Casco biztosítás általános szerződési feltételek 13.1. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a szolgáltatás alapja agépjármű első, Magyarországon történő forgalomba helyezésétől számított 180 napon belül a vásárlási számlán feltüntetett új ár, a 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett új ár 90%-a.
***AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): Másik – Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató – biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és az Allianz Biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.
****A Flotta Casco biztosítás általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjárműfelelősségbiztosítással rendelkezik és a káresemény időpontjában a gépjármű azelső forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz-hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-át átvállalja.
*****A Biztosító a járművenkénti alapdíjat a Szerződő által megjelölt díjalap százalékában állapítja meg. A Flotta Casco biztosítás Általános szerződési feltételek 9.1. a.) pontjában foglalt biztosítási díjalap meghatározása az alábbiak szerint egészül ki: az új járművek esetén a Szerződő kérése alapján a díjszámítás alapjául a márkakereskedő által kiállított – regisztrációs adót és extratartozékok értékét is tartalmazó, személygépjárművek esetén áfával növelt, haszongépjárművek esetén áfa nélküli – eladási számla is elfogadható. A jelen biztosítás alapján biztosítottnak minősül a teljes gépjármű, a széria- és extratartozékaival, különleges felépítményével együtt. A Biztosító nem alkalmaz aránylagos térítést, ha a Szerződő a díjszámítás alapjául a márkakereskedő által kiállított eladási számla szerinti értéket tüntet fel. Ha a Szerződő az adatközlő ajánlaton nem a tényleges forgalmi értéket, vagy a jelen biztosítási szerződésben meghatározott eladási számla szerinti értéket tünteti fel, akkor a Biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a fizetett díj aránylik a tényleges forgalmi érték alapján számított díjhoz. A tényleges forgalmi érték meghatározásának kiindulópontja a hazai Eurotax eladási katalógus új ár, vagy utolsó új ár jegyzése. A Biztosító szolgáltatását a Flotta Casco biztosítás Általános szerződési feltételek 13. pontja szerint teljesíti az alábbiakra figyelemmel:   a díjszámítási alap meghatározásához a gépjármű vételi számla szolgált alapul, akkor a gépjármű bármely okból történő megsemmisülése, illetve totál- vagy lopáskár esetén a biztosító kifizetésének felső határa a gépjármű díjalapként figyelembe vett vételára szerinti bruttó eladási ár, de a szolgáltatás teljesítésekor figyelembe vehető – extratartozékok nélküli – káridőponti érték nem haladhatja meg a káridőponti katalógusérték (Eurotax katalógus eladási árjegyzés) 115%-át. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételeket az Általános szerződési feltételek tartalmazzák, további információért, illetve szerződéskötéssel kapcsolatban kérjük keresse fel márkakereskedőinket vagy érdeklődjön a Peugeot Flotta Casco telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az alábbi elérhetőségeken:
A Peugeot Flotta Casco partnere az Allianz Hungária Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 2 372 312
Fax: 06 88 620 314
Központi ügyfélszolgálat:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
e-mail: peugeotcascoplusz@allianz.hu

Az ajánlat 2015. 05. 31.-től visszavonásig érvényes.